MEDITACIJA ZA ŠPORTNIKE – za ekipe

Športna aktivnost je poseben proces, ki na skrajne meje postavlja ne le športnikovo fizično telo, temveč terja tudi močno vključitev in aktivacijo mentalne, čustvene in duhovne ravni.

Žal le redko kdo razume (in naglas priznava), kako pomembno je usklajeno delovanje vseh teh ravni za doseganje dobrega rezultata, predvsem pa za ohranjanje zdravja, jasnih in bistrih misli, ki pripomorejo k prepotrebnemu ohranjanju koncentracije in usmerjenosti. Mi pa smo drugačni. Športni proces razumemo globlje. In kar ga razumemo globlje, drugače, želimo vsem, ki se tudi sami zavedajo, kako pomembno je razumevanje delovanja in usmerjanja drugih ravni, pomagati.

Program 2211 meditacije za športnike je izjemen program, ki bo športnim ekipam, ki se bodo odločile, da ga vključijo v svoj trenažni proces, izjemen doprinos tako v celotni športni ekipi kot tudi pri razvoju posameznega športnika. Program in prakso vodi Tina Pustovrh Puc, učiteljica meditacije in ostalih holističnih praks, ki je tudi nekdanja aktivna športnica, diplomantka Fakultete za šport, s specializacijo za kondicijski trening. Leta 2007 je diplomirala s tematiko: Joga v športnem treningu. Vse od tedaj raziskuje povezavo in vpliv vključevanja različnih praks na razvoj športnika, predvsem pa se posveča izkustvenemu raziskovanju intuitivnega zaznavanja in odločanja, ki je tudi v samem športu še kako prisoten in nujen.

Program meditacije za športnike se odvija v naših prostorih v Šentvidu v Ljubljani. Na željo kluba pa lahko tudi v njihovih prostorih.

Ko posamezni športnik ali športni klub izrazi željo po vključitvi tovrstne prakse v posamezno ekipo, se zgodi uvodni sestanek, na katerem se skupaj s športnikom, trenerjem in/ali starši opredelijo cilji in se sestavi načrt vpeljevanja meditativne prakse v trenažni proces.

Prisrčno vas vabimo k sodelovanju. Pripravljeni smo, da vam pomagamo narediti nov korak v športnem treningu.