1. Raziskovanje in razvoj: Zagotavljanje kakovostnih raziskav na področju fizičnega, duševnega, socialnega in celostnega dobrobiti posameznikov. Razvoj in spodbujanje inovativnih pristopov k izboljšanju kakovosti življenja.

  2. Izobraževanje in ozaveščanje: Sodelovanje z javnostjo, skupnostmi in strokovnjaki za izobraževanje o pomenu dobrobiti in nudenje praktičnih virov ter orodij za izboljšanje dobrobiti.

  3. Podpora skupnosti: Razvoj programov in projektov za podporo lokalnim skupnostim pri ustvarjanju okolja, ki spodbuja dobro počutje. To vključuje lahko tudi sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

  4. Zagotavljanje virov za strokovnjake: Sodelovanje s strokovnjaki na različnih področjih, vključno z zdravstvenimi delavci, psihologi, izobraževalci in drugimi, ter zagotavljanje virov, izobraževanj in orodij za njihovo delo v dobrobiti posameznikov.

  5. Razvoj politik in praks: Sodelovanje z vladnimi agencijami, podjetji in drugimi organizacijami za oblikovanje politik in praks, ki podpirajo dobro počutje v družbi.

  6. Etično delovanje: Zavzemanje za etično ravnanje in pravičnost v vseh vidikih življenja, saj lahko to pomembno vpliva na dobro počutje posameznikov.

  7. Mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in inštituti za izmenjavo znanja, izkušenj in najboljših praks na področju dobrobiti.

Misija bi se lahko razlikovala glede na specifične cilje in vrednote organizacije. Vsekakor pa bi se osredotočala na ustvarjanje pogojev, ki podpirajo celovito dobro počutje posameznikov in skupnosti.