Vizija life coachinga za športnike je zagotoviti celostno podporo in usmerjanje športnikom, kot tudi ljudem, ki jih obkrožajo (starši, ternerji in ostali), da dosežejo svoj največji potencial, tako na športnem kot tudi na osebnem področju življenja. Ta podpora vključuje naslednje elemente:

  1. Cilji in načrtovanje: Life coaching pomaga športnikom določiti kratkoročne in dolgoročne cilje ter načrtovati korake, kako te cilje doseči. To vključuje postavljanje ciljev na športnem področju, kot so izboljšanje tehničnih veščin, povečanje vzdržljivosti ali doseganje določenih rezultatov, pa tudi cilje na osebnem področju, kot je uravnoteženje med športom in osebnim življenjem.

  2. Motivacija in samozavest: Life coaching pomaga športnikom ohranjati motivacijo in graditi samozavest, tudi v težkih trenutkih ali ob morebitnih neuspehih. S pozitivnim pristopom in podporo spodbuja športnike, da vztrajajo in verjamejo vase.

  3. Ravnotežje med športom in življenjem: Life coaching pomaga športnikom najti ravnotežje med svojimi športnimi cilji in drugimi vidiki njihovega življenja, kot so družina, prijatelji, izobraževanje ali kariera. Pomaga jim ustvariti harmonijo med temi različnimi področji in preprečuje prekomerno obremenitev ali izgorelost.

  4. Sprejemanje izzivov in premagovanje ovir: Life coaching  športnikom nudi orodja in strategije za učinkovito obvladovanje izzivov in premagovanje ovir, s katerimi se soočajo na svoji športni poti. To lahko vključuje obvladovanje stresa, obvladovanje čustev, reševanje konfliktov ali premagovanje negotovosti.

  5. Osebna rast in razvoj: Poleg športnih veščin life coaching spodbuja tudi osebno rast in razvoj športnikov. Pomaga jim razvijati komunikacijske veščine, vodstvene sposobnosti, samorefleksijo in spretnosti za reševanje problemov, ki lahko koristijo tako v športnem kot tudi v osebnem življenju.

V skladu s to vizijo je life coaching za športnike usmerjen v ustvarjanje trajnostnih sprememb in podporo športnikom pri doseganju celostnega uspeha ter sreče tako na športnem kot tudi na osebnem področju življenja.